FAQs Complain Problems

समाचार

नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र भित्रको निजी खानी तथा खोला/नदीको बगरबाट संकलन/उत्खनन् हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, चुनढुंगा, ग्राभेल, खरिढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर वहत्तरको विक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.