FAQs Complain Problems

समाचार

दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिकाको फेसबुक पेजको लिंक परिवर्तन सम्बन्धी सुचना

दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिकाको फेसबुक पेजको लिंक www.facebook.com/hello.dapcha.kashikhanda.mun परिवर्तन भइ हाल www.facebook.com/dapchakashikhandamun रहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गरिन्छ |