FAQs Complain Problems

समाचार

Decisions

मिति २०८१/०२/२२ गते बसेकाे कार्यापालिका बैठककाे निर्णयहरु l

मिति २०८१/०२/२२ गते बसेकाे कार्यापालिका बैठककाे निर्णयहरु

मिति २०८०/०६/२२ गते बसेकाे कार्यापालिका बैठककाे निर्णयहरु

मिति २०८०/०६/२२ गते नगर प्रमुख श्री कुनसाङ लामाज्यूकाे अध्यक्षतामा बसेकाे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता श्री टिका ब‍हादुर के.सी.ज्यूबाट सार्वजनिक ।

 

Pages