FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मेडिकल सामाग्री सप्लाई तथा डेलिभरी गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

मेडिकल सामाग्री सप्लाई तथा डेलिभरी गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

खरी बाख्रा खरिद तथा आपूृर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्यवानको सूचना

खरी बाख्रा खरिद तथा आपूृर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्यवानको सूचना 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कानपुर डाँडागाउँ हुँदै वी.पी. राजमार्ग जोड्ने सडक फेज २)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कानपुर डाँडागाउँ हुँदै वी.पी. राजमार्ग जोड्ने सडक फेज २)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बाँसखर्क लकाइने कुइकेलगाउँ खानेपानी)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बाँसखर्क लकाइने कुइकेलगाउँ खानेपानी)

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (कानपुर डाँडागाउँ हुँदै वी.पी. राजमार्ग जोड्ने सडक)

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (कानपुर डाँडागाउँ हुँदै वी.पी. राजमार्ग जोड्ने सडक)

Pages