FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना 

मल वितरण सम्बन्धी सूचना

मल वितरण सम्बन्धी सूचना 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (श्यामपाटी कुरूगाउँ वडा कार्यालय जोड्ने सडक)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (श्यामपाटी कुरूगाउँ वडा कार्यालय जोड्ने सडक)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी नमोबुद्ध नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी नमोबुद्ध नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 

नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र भित्रको निजी खानी तथा खोला/नदीको बगरबाट संकलन/उत्खनन् हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, चुनढुंगा, ग्राभेल, खरिढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर वहत्तरको विक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन सम्बन्धी सूचना

Pages