FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक प्ररिचयपत्र कसरी बनाउने ?

६० बर्ष उमेर नाघेका महिला/पुरुष नै जेष्ठ नागरिक हुन ।

१.जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउनका लागि चाहिने कागजातहरु :
फारममा उल्लेखित विवरणहरु भर्ने ।
तल रहेको जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र फारम डाउनलोड गर्ने ।
फोटो २ प्रति (अटो साइज) ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति ।
माथिको उल्लेखित  कागजातहरु तयार पारि नगरपालिकाको महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामा पेश गर्ने ।